Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door verbinding te maken met deze site, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de verantwoordelijken voor deze websitewww.iwt-internationalwoodtrade.com

Website redacteur :

Internationale houthandel

SIRET nummer: BE0417998041

Verantwoordelijke uitgever: Axel Daout 125, Rue du Gola, 5370, Havelange

Telefoon: +32 (0)477 52 73 07 -.

Fax: +32 (0)83 61 39 19

E-mail : info@iwt-internationalwoodtrade.com

Website: www.iwt-internationalwoodtrade.com

Accommodatie:

Gastheer : ovh 2 rue Kellermann

Website: www.ovh.com

Ontwikkeling :

Webdigitales Adres : 7B, Rue de la Croix Limont, 5590, Ciney

Website: www.webdigitales.be

Gebruiksvoorwaarden:

Deze site(www.iwt-internationalwoodtrade.com) wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz...) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere grafische weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz... De wettelijke vermeldingen werden gegenereerd op de site Generator van wettelijke vermeldingen, aangeboden door Welye. International Wood Trade stelt alles in het werk om betrouwbare informatie te verstrekken en zijn websites bij te werken. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient zich derhalve van de juistheid van de informatie te vergewissen en alle door hem nuttig geachte wijzigingen aan de site door te geven. Welye is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor enige directe of indirecte schade die hieruit mocht voortvloeien.

Cookies:

De site www.iwt-internationalwoodtrade.com kan u vragen cookies te aanvaarden voor statistische en weergave-doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat een aantal gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geraadpleegd om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de aanvaarding van cookies.

Hyperlinks :

De websites van kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. International Wood Trade heeft geen enkele mogelijkheid om de sites te controleren die gelinkt zijn aan haar websites. International Wood Trade is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden.